Home » Enquête vragen voorbeelden » 360 Graden Feedback Formulier: Voorbeeld Vragenlijst

360 Graden Feedback Formulier: Voorbeeld Vragenlijst

360 graden feedback formulier vragenlijst voorbeeld

360 graden feedback formulier vragenlijst nodig? Een goed gratis voorbeeld & tool vind je hier om feedback aan collega’s te vragen.

Je kan de tool zelf zijn werk laten doen, of natuurlijk ook gewoon onze voorzet hanteren en deze zelfs gemakkelijk downloaden in pdf format. Wel zo makkelijk.

360 graden feedback tool

De beste enquête tool om dit soort feedback te verzamelen? Dat is SurveySparrow. Zij hebben zelfs een speciaal “360 degree assessment” beschikbaar waarmee je snel inzicht krijgt in competenties, blinde vlekken in zelfreflectie, (verborgen) krachten en gedetailleerde feedback die zich vertalen naar een persoonlijk ontwikkelplan. Je kan deze tool eerst 14 dagen gratis uitproberen.

Je hoeft trouwens niet per se die speciale tool te gebruiken, maar kan ook zelf een survey aanmaken en deze zo afnemen onder collega’s. Daar is zelfs de gratis versie al prima geschikt voor, al zijn de aanvullende mogelijkheden bij de betaalde abonnementen wel erg mooi en professioneel.

360 graden feedback formulier: open vragen voorbeeld

Je kan 360 graden feedback grofweg op twee manieren verzamelen: 1) door middel van open vragen te stellen naar de competenties van een medewerker, of 2) gericht vragen hoe goed een medewerker scoort op vooraf bepaalde competenties die belangrijk zijn voor een functie of bedrijf in algemeen.

De eerste optie zal uiteindelijk rijkere informatie opleveren maar is wellicht minder bruikbaar en vereist bovendien meer verwerking en interpretatie. De gesloten optie is meer gefocust al raden we daar wel altijd aan om een open vraag op het einde erin te houden zodat een collega’s toch nog alles kwijt kan dat niet per se past bij de stellingen.

Om antwoorden op open vragen wel zo bruikbaar mogelijk te maken is het belangrijk dat ze helder zijn, eenvoudig te begrijpen waarnaar gevraagd wordt. Een uitleg of zelfs voorbeeld antwoord kunnen daarbij helpen zodat de gegeven informatie niet te uiteenlopend wordt.

De vragen die je stelt gaan daarbij veelal puur over iemands persoonlijke eigenschappen, talenten, competenties, kennis, vaardigheden en communicatie. Daarbij gaat het niet zozeer om behaalde prestaties maar echt om gedrag.

Dat je werkt met open vragen vergt wel dat collega’s dit snappen en in staat zijn tot het goed geven van feedback die wordt gegeven vanuit de ik-persoon, zoveel mogelijk in het heden is en zich echt tot:

 • Waarneembaar gedrag;
 • Het gevolg hiervan op de collega die de feedback geeft;
 • Het gevoel dat hierdoor ontstaat bij deze collega;
 • Hoe deze collega het anders zou willen zien.

Dat gezegd hebbende kunnen de vragen zelf er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • Noem 3 zaken waar je mij goed in vindt?
 • Noem 5 competenties waar ik hoog op scoor?
 • Welke persoonlijk eigenschappen van mij waardeer je?
 • Hoe beoordeel je mijn communicatie?
 • Wat zijn vaardigheden waarin ik mijzelf nog kan verbeteren?
 • Wat zijn voor mij blinde vlekken?
 • Hoe kan ik met deze blinde vlekken aan de slag?
 • Zou je mij verder nog iets willen meegeven als tip?

360 graden feedback formulier: gesloten vragen voorbeeld

In het geval dat feedback geven niet door iedere collega goed wordt beheerst (dit is echt een kunst en luistert bovendien vrij nauw wil de ontvanger deze goed kunnen gebruiken) kan het verstandig zijn om te kiezen voor een aantal gesloten stellingen. Hierbij kan je ook beter sturen op welke competenties en vaardigheden wel en niet aan bod gaan komen. Ook kan hiermee objectiever data worden vergeleken. Eventueel tussen collega’s maar ook zeker tussen meetpunten van eenzelfde medewerker door de tijd heen.

Daarbij kan je direct vragen hoe goed iemand scoort op een competentie, waarbij enige uitleg wat deze inhoudt niet misstaat. Je kan een competentie ook uitsplitsen in onderliggende gedragingen en deze laten scoren.

Bijvoorbeeld de competentie stressbestendigheid. Je kan simpelweg vragen: Vind je mij stressbestendig, of in hoeverre vind je mij stressbestendig? Maar je kan ook dit splitsen in een viertal gedragingen:

 1. Ik blijf goed presteren onder druk;
 2. Ik ga goed om met kritiek;
 3. Ik krijg het voor elkaar om werkdruk te verminderen;
 4. Ik signaleer het tijdig wanneer ik een deadline niet ga halen.

Hierbij is het verstandig om gebruik te maken van een 5-punts likert-schaal: “in hoeverre zijn deze stellingen van toepassing op mij”, die verdere analyse toelaat en waarvan uit de wetenschap ook blijkt dat deze het beste beeld geeft van de werkelijkheid. Ga dus niet werken met een cijfer van 1-10 dat zorgt er vaak voor dat men het lastig vindt om een onvoldoende te geven.

Je kan hier bijvoorbeeld ook vragen in hoeverre een medewerker voldoet aan de kernwaarden van een bedrijf, daar zit vaak een bepaald gewenst gedrag binnen een bedrijfscultuur in opgesloten. Maar je kan ook meer functie-specifiek competenties erin stoppen. Zo zijn de formulieren voor leidinggevenden al snel anders dan voor medewerkers of specialisten.

360 graden feedback vragenlijst pdf

link naar pdf